produkty wspierające lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w formach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. lean szkolenia Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie metod lean management daje szansę zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania weryfikacji, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.