Kraków- inteligentne i nowoczesne miasto

Wśród licznych miast w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie kultury i rozrywki, ale również na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dotknęły miasto w ostatnich okresach sprawiają, że miasto naprawdę idzie do przodu.
Pożyteczne przekształcenia w mieście.
Co niezłego załatwiono w ciągu ostatniego okresu? Ilość udogodnień i inwestycji jest spora. Bardzo pomogły w tej materii finane EU, z których Kraków niemało czerpie. Szybkie działanie w zakresie uzyskiwania dotacji spowodowały, że gmina wzbogaciła się o następne węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, i nowe obiekty konferencyjno – sportowe.
Szerokie inwestycje są niewidoczne dla typowego mieszkańca. Nie oznacza to mimo wszystko, że nie istnieją. Zazwyczaj ignorujemy nie związane z nami fakty. Statystycznemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w mieście za mało się robi. Natomiast miasto zmienia się z każdym miesiącem. Usprawnienia w obszarze zarządzania odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, jakie pomagają krakusom bezpieczniej i bardziej komfortowo żyć. Miasto rozwija się też pod kątem opcji kulturalnych. Wartość miasta idzie w górę za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie miejsca przyciągają turystów do odwiedzin.
Zapoczątkowane przez radnych projekty nie obejmują jedynie ścisłego centrum miasta, ale również są połączone z całym regionem. Dlatego zamiast pomstować lecz dostrzec zmiany w jakie obrodził Kraków.
Przyszłe lata – o ile uda się utrzymania tempa zmian – umożliwią miastu zostać prawdziwą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski prezydent